Ya Hazret-i Pir Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri - Fatih Özkafa
Ya Hazret-i Pir Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri - Fatih Özkafa
Ya Hazret-i Pir Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri - Fatih Özkafa
Ya Hazret-i Pir Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri - Fatih Özkafa
Ya Hazret-i Pir Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri - Fatih Özkafa
Ya Hazret-i Pir Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri - Fatih Özkafa
Ya Hazret-i Pir Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri - Fatih Özkafa
Ya Hazret-i Pir Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri - Fatih Özkafa
Ya Hazret-i Pir Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri - Fatih Özkafa
Ya Hazret-i Pir Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri - Fatih Özkafa
Ya Hazret-i Pir Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri - Fatih Özkafa

Ya Hazret-i Pir Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri - Fatih Özkafa (ABCHJNW1)

0,00
Marka : Tiryakiart
Fiyat : ₺2.250,00

Ya Hazret-i Pir Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri - Fatih Özkafa

:
Ya Hazret-i Pir Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri - Fatih Özkafa
 
Prof. M. Uğur Derman’ın takrizi, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar’ın takdimi ve yazarın önsözü ile okuyucusunu karşılayan kitapta, tasavvuf kültürü ve hat sanatı arasındaki yakın ilişkilerin tarihî bir yaklaşımla ele alındığı, "Yâ Hazret-i Pîr” levhalarının ortaya çıkışı, gelişimi, temel özellikleri, sembolik anlamları ile alâkalı önemli tespitlerin yer aldığı, resim sanatındaki Yâ Hazret-i Pîr tablolarının da incelendiği "Giriş” bölümünden sonra her tarikatla ilgili hat levhaları ayrı bölümlerde hat sanatı bakımından tahlil ediliyor.
 
560 sayfalık kitapta yer verilen 300 civarındaki görsel malzeme oldukça kaliteli basılarak okurlarına yüksek seviyede bir sanat zevki de sunmuş oluyor. Özel kutulu ve ciltli kitabın kapağındaki, 13 büyük tarikat kurucusunun isimlerini ihtiva eden, müellifin hattıyla yazılmış olan tezhipli "câmiu’t-turuk” levhası dikkat çekiyor.
 
Türk hat sanatı tarihi bakımından şimdiye kadar bu konuda yapılan en kapsamlı prestij yayın olarak kabul edebileceğimiz kitapta, aşağıda sıralanan büyük tarikatların kurucu pirlerinin isimlerinden teşekkül eden ve çok sayıda meşhur hattatın imzasını taşıyan hat levhaları bir araya getiriliyor:
 
1-Câmiu’t-Turuk
2-Üveysiyye
3-Kadiriyye
4-Sa’diyye
5-Rifaiyye
6-Ekberiyye
7-Şazeliyye
8-Bektaşiyye
9-Mevleviyye
10-Bedeviyye
11-Nakşibendiyye
12-Halvetiyye
13-Bayramiyye
Benzer Ürünler